Banner-small

Multicopy Alkmaar

Communicatietrends

Blog
Sign

13 strenge regels voor buitenreclame waaraan je moet voldoen

Buitenreclame is gebonden aan strenge regels. Als je als ondernemer of bedrijf reclame wilt maken rond je bedrijfspand, langs de weg of snelweg, moet je je goed verdiepen in de regels voor buitenreclame. En die zijn verschillend per gemeente. Zelfs reclame op je auto is onderhevig aan strenge eisen. Hier lees je de 13 belangrijkste én tegelijk nuttigste regels.

Multicopy Alkmaar

Vandaag geopend:

Gesloten

Gesloten

Neem contact op via: 072-5760999

mail

13 strenge regels voor buitenreclame waaraan je moet voldoen

Buitenreclame is gebonden aan strenge regels. Als je als ondernemer of bedrijf reclame wilt maken rond je bedrijfspand, langs de weg of snelweg, moet je je goed verdiepen in de regels voor buitenreclame. En die zijn verschillend per gemeente. Zelfs reclame op je auto is onderhevig aan strenge eisen. Hier lees je de 13 belangrijkste én tegelijk nuttigste regels.

Multicopy Alkmaar

 • Koelmalaan 350-B.01 (Terrein van De Telefooncentrale)
 • 1812 PS Alkmaar
 • alkmaar@multicopy.nl
 • KVK: 87276275
 • Bekijk route

Neem contact op via: 072-5760999

chat
Vandaag geopend:

Gesloten

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Zondag
 • 10:00 - 16:00
 • 10:00 - 16:00
 • 10:00 - 16:00
 • 10:00 - 16:00
 • 10:00 - 13:30
 • Gesloten
 • Gesloten

1. Zelfs voor buitenreclame voor en op je eigen pand gelden regels

Je eigen voortuin, je eigen pand en je eigen parkeerplaats voor de deur. Het is dan misschien wel allemaal van jou, maar je mag er wat betreft reclame niet alles op en mee doen. Je mag zelfs je eigen ramen niet vrijuit gebruiken voor posters, stickers of andere reclame-uitingen. Het ondoorzichtig maken van glasvlakken, bijvoorbeeld door glasvlakken dicht te plakken of te beschilderen met reclame-uitingen, is vaak verboden. Het aanzien van het gebouw wordt dan ontsierd. Te opdringerige of te veelvuldig herhaalde reclameconstructies en/of reclame-uitingen zijn ook al snel een aanslag op de architectuur van een gevel, dus die mogen ook niet. In de zogeheten APV, oftewel Algemene Plaatselijke Verordening, van je gemeente vind je de exacte regels voor het maken van reclame op eigen grond en pand.

2. Regels voor buitenreclame zijn per gemeente verschillend, dus verdiep je goed.

Wat in de ene gemeente is toegestaan, kan in de andere niet mogen en vice versa. Zeker iets om rekening mee te houden als je gaat verhuizen of net verhuisd bent, of als je meerdere vestigingen hebt. Schrik niet van het ambtelijke taalgebruik. Vaak wordt er gesproken over Handelsreclame, zijnde ‘iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen’ (gemeente Maastricht).

3. Een lichtbak is altijd vergunningplichtig.

Voor veel soorten buitenreclame, zoals al of niet tijdelijke objecten van opmerkelijk groot formaat, moet je een vergunning aanvragen. Voor oplichtende reclame is dat altijd en overal het geval. Het licht kan namelijk voor hinder zorgen voor het verkeer of voor de woningen in de nabijheid. En bij verlichte reclame zijn duurzame verlichtingselementen steeds vaker verplicht. Ook gelden er regels voor de verlichtingsduur van reclameobjecten in de openbare ruimte. Ze mogen niet de hele nacht branden. Vaak geldt dat ze alleen verlicht mogen zijn op momenten dat de doelgroepen voor die reclameobjecten daadwerkelijk op straat kunnen zijn. In principe moet reclameverlichting om 24.00 uur ’s nachts worden gedoofd.

4. Duurzaamheid is van steeds groter belang.

Veel gemeenten stellen eisen aan de duurzaamheid van reclameobjecten. Zo moet je duurzame materialen gebruiken. Bij lichtbakken, aangelichte objecten en dergelijke moet je energiezuinige lampen toepassen. Te armoedig materiaalgebruik is ook in veel gemeenten uit den boze. Materialen die onevenredig lelijk verouderen zijn verboden.

5. Onderhoud is ook van belang.

Het reclameobject moet op zichzelf al aan deugdelijke technische en constructieve eisen voldoen. Anders zou het — zeker bij storm — gevaar kunnen opleveren. Er gelden ook vaak regels voor onderhoud. Zogeheten verrommeling moet worden voorkomen.

6. Een reclame-uiting mag nimmer de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Om deze reden zijn er strenge restricties voor al te grote objecten of objecten die om aandacht schreeuwen. Visuele hinder of lawaai zouden ook automobilisten, fietsers en overige verkeersdeelnemers in gevaar kunnen brengen. Daarom gelden met name voor knipperende, bewegende, reflecterende en lichtintensieve reclame strenge regels voor buitenreclame. Voor dergelijke uitingen zijn zelfs aparte richtlijnen opgesteld, namelijk de Algemene richtlijnen betreffende Lichthinder.

7. Zichtbaarheid van je pand langs de snelweg heeft gevolgen voor wat wel en niet mag.

Je hebt een kantoorpand langs de A2 en denkt: hier komen dagelijks 100.000 automobilisten langs, een mooie plek voor buitenreclame. Een A1- of A2-locatie doet wonderen voor je zichtbaarheid, maar voor elke reclame die je op je pand plaatst of plakt moet je een vergunning aanvragen. Juist omdat je kantoor zichtbaar is vanaf de weg of snelweg. Een gewone bedrijfsnaam en een logo mag meestal wel, net als reclame van kleine afmetingen. Handelsreclame is meestal verboden. De grote reclameborden van een projectontwikkelaar die nieuwe gebouwen neerzet zijn meestal wel toegestaan.

8. Ook voor reclame op je eigen woning gelden regels.

Een startende of kleine ondernemer die vanuit zijn of haar eigen huis een bedrijf start, moet ook eerst informeren bij de gemeente of zijn of haar plan past in het bestemmingsplan. Ook hier hanteert elke gemeente zijn eigen voorschriften en regels voor buitenreclame. Met een vrij beroep, zoals journalist, huisarts of advocaat, kun je altijd wel thuis starten. Altijd geldt dat jouw bedrijfsactiviteiten geen overlast mogen veroorzaken voor de omwonenden. Je kunt dus wel online een winkel beginnen aan je keukentafel maar een magazijn aan huis waardoor vrachtauto’s en bestelbusjes af- en aanrijden bij jouw huis is niet toegestaan. Ook als je woning of pand grotendeels een woonbestemming heeft, mag je geen reclameborden neerzetten.

9. Voor monumentenpanden gelden specifieke regels.

Voor Rijksbeschermde Stadsgezichten, Gemeentelijk Beschermde Stadsbeelden, Monumenten en Stadsbeeldobjecten gelden altijd specifieke en aanvullende criteria. Die zijn ook na te kijken in de gemeente waar je bent gevestigd.

10. Trek samen met collega-ondernemers in jouw buurt op.

Veel gemeentes bieden graag ruimte aan ondernemersinitiatieven. Een groep ondernemers in een straat of gebied krijgt vaak meer voor elkaar dan jij als eenling. De gemeente kan er namelijk van uitgaan dat ondernemers samen verantwoordelijkheid nemen en elkaar onderling aanspreken op eventuele overtredingen of afwijkingen. Je kunt daarvoor vaak aparte convenanten opstellen. Ga gewoon praten met de gemeente, in overleg is vaak iets te regelen. Probeer daarom ook de direct omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij je plannen.

11. Voor bijzondere en verfraaiende reclame gelden afwijkende regels.

Wie een uitmuntend idee heeft voor een reclameontwerp dat een verbetering van het beeld van de omgeving betekent, vindt ook vaak gehoor bij de gemeente. Als dankzij jouw reclameobject juist een gebouw, plein of hele buurt opknapt kan de gemeente afwijken van de algemene en specifieke welstandscriteria. Deze vlieger gaat op voor zowel reclame op particulier terrein, als voor reclame in openbaar gebied.

12. Er zijn ook plaatsen waar alles mag.

In sommige gemeenten gelden een aantal gebieden als zogeheten welstandsvrij gebied. Dan gaat het vaak om bedrijventerreinen of buitengebieden. Daar hoeven reclame-uitingen niet vooraf getoetst te worden op welstandsregels. Uiteraard zijn ook daar excessen niet toegestaan en kan de gemeente daar altijd tegen optreden.

13. Reclame op je auto plakken of bouwen en langs de weg zetten kan ook.

Het is simpel om reclame op je auto plakken of op je dak aan te brengen en je auto vervolgens zichtbaar langs de openbare weg neerzetten. Echter deze manier buitenreclame maken is meestal niet toegestaan. Rondrijden met bestickerde auto’s is natuurlijk toegestaan. Het parkeren van dit soort auto’s, die dan ineens gelden als ‘reclamevoertuigen’, mag in de meeste gemeenten niet zomaar. Omdat je juist het doel hebt om er buitenreclame mee te maken mag het niet.

Primaire gebruik

Het gaat hier om het primaire gebruik. Auto’s die rondrijden met reclame, foto’s, bedrijfsnamen, slogans en dergelijke zijn primair in gebruik als vervoermiddel en niet als buitenreclame-object. Als die auto stilstaat en zichtbaar is neergezet is het ineens een billboard. Je mag trouwens ook je autoruiten niet zomaar volplakken met reclamestickers of blinderen. Ook daar zijn strenge — Europese — regels voor. Op je voorruit een folie of coating plakken is al helemaal verboden. Een autovoorruit moet minimaal 75% lichtdoorlatend zijn en de lichtdoorlatendheid van de zijruiten aan de voorkant moet minimaal 70% zijn. Alleen op de achterruit mag je een folie of coating plakken, zolang je een rechterbuitenspiegel hebt.

In de volgende artikelen verder lezen over buitenreclame:
Effectiviteit van buitenreclame is meetbaar — maar mág het?
Out of home reclame is het medium van de toekomst